Høring - forslag til gjennomføring av forordning EF nr. 2006/2004 om administrativt samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet (samarbeidsforordningen) i norsk rett

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.09.05