Høringer

Høyring - Forslag til ny ekomlov § 17-1 om sektoravgift og gebyr og ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit frå 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til ny ekomlov § 17-1 om sektoravgift og gebyr og ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit frå 2024 på høyring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.11.2023

Vår ref.: 23/3760

Høyringsbrev - forslag til ny ekomlov § 17-1 om sektoravgift og gebyr og ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit frå 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet sender forslag til ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit på høyring. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) er finansiert av sektoravgifter og gebyr frå post- og ekombransjen og andre som brukar Nkoms tenester. Det er som følgje av utviklinga i samfunnet og marknadane behov for å gjere ei rekke justeringar i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (sektoravgiftsforskrifta). Departementet foreslår difor ei ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit som skal sikre ein betre og meir oppdatert fordeling mellom dei som betaler sektoravgifter og gebyr. Samstundes foreslår vi ein heimel i ny ekomlov § 17-1 fyrste ledd til å pålegge sektoravgift og gebyr for oppgåvene som Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit utfører som sektormyndigheit for ekomsektoren og datasenternæringa etter sikkerhetsloven.

Hovudendringane frå gjeldande forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit er å finne i § 2 om fordelinga mellom aktørane, § 9 om sektoravgift for tilbydar av elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonsteneste og § 11 om sektoravgift for tilbydar av postteneste. Vi forslår ein omfordeling mellom aktørane i § 2. Dette skuldast mellom anna at Nkom har fått enten meir eller mindre arbeid med nokre områder, og at nye aktørar kjem til. I § 9 aukast botnfrådraget frå 35 millionar kroner til 43 millionar kroner som følgje av auka omsetning i marknaden, og i § 11 foreslår departementet mellom anna eit botnfrådrag på 23 millionar kroner. I tillegg foreslår departementet ei ny føresegn i § 10 om sektoravgift for datasenteroperatørar.

I mange av føresegnene er prisane endra som følgje av forventa auke av sektoravgiftene og gebyra Nkom skal ta inn, jf. statsbudsjettet. I nokre føresegner blir prisane foreslått satt ned som følgje av effektivisering eller at Nkom har mindre arbeid med områda.

Departementet foreslår  også andre mindre endringar, mellom anna justering av satsar og språklege endringar i fleire av føresegnene.

Vidare sender departementet forslag til ny ekomlov § 17-1 fyrste ledd på høyring slik at føresegna kan gi heimel til å ta inn sektoravgift for sektortilsyn etter sikkerhetsloven.

Iverksetjing av forskrifta er meint å vere 1. januar 2024, med unntak av føresegner som har samanheng med forslag til ny ekomlov. Desse føresegna vil gjelde på det tidspunkt departementet fastsett.

Høyringsfristen er 20. november 2023.

Vi ber om at høyringsfråsegn blir send elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringsfråsegner. Høyringsfråsegner er offentleg etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

Christina Christensen (e.f.)

kst. avdelingsdirektør

 

Andreas Løhren

rådgivar

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
FINANSDEPARTEMENTET
FORSVARSDEPARTEMENTET
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
ICE COMMUNICATION NORGE AS
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
UTENRIKSDEPARTEMENTET
ABELIA
ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
EL & IT FORBUNDET
FORBRUKERRÅDET
FORBRUKERTILSYNET
LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (NKOM)
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
NELFO
NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT
NHO SERVICE OG HANDEL
NORGES IDRETTSFORBUND
NORSK DATASENTERINDUSTRI
REGELRÅDET
RINGERIKSKRAFT
SAMETINGET
SAMISK FORLEGGER- OG AVISFORENING
STATKRAFT
VIRKE DIGITALHANDEL
3NET AS
ADVANIA NORGE 52 AS
AFIBER AS
AKER BP ASA
AKSA HJEM AS
AKTIV NORGESDISTRIBUSJON AS
ALFA MEDIA AS
ALLENTE NORGE AS
ALLER MEDIA AS
ALTIBOX AS
ALTIFIBER AS
AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS
ATEA AS
AUSTEVOLL BREIBAND AS
AVUR AS
BARDUFOSS KABEL TV AS
BERGEN FIBER AS
BERGER IKT
BITPRO AS
BLIX SOLUTIONS AS
BLUEFJORDS
BOFIBER AS
BREDBÅNDSFYLKET AS
BRDY AS
BRDY NORDICS AS
BREDBÅNDSFYLKET AS
BRUSE AS
BRAATHE AS
BT SOLUTIONS NORWAY AS
BULK DATA CENTERS
BULK FIBER NETWORKS AS
BYKLE BREIBAND AS
BYPOST AS
CHANGE AND DEVELOPMENT NORWAY AS
CHILIMOBIL AS
COLLICARE LOGISTICS AS
COM4 AS
DELOITTE
DHL INTERNATIONAL AS
DIDWW IRELAND LIMITED
DISTRIBUTION INNOVATION AS
DRANGEDAL KRAFT AS
DSV ROAD AS
EASY2YOU
EIDSIVA AS
EIDSIVA BREDBÅND AS
ELTELE AS
ENIVEST AS
ERATE AS
EVINY BREIBAND AS
EVINY DIGITAL AS
FINNÅS KRAFTLAG AS
FITJAR KRAFTLAG SA
FJORDKRAFT AS
FRAM DISTRIBUSJON AS
FRI SIKT AS
GIG NETWORKS AS
GIGAFIB BREDBÅND AS
GIGAFIB HOLDING AS
GLOBALCONNECT AS
GLÅMDAL DISTRIBUSJON AS
GO LINK AS
GP NETT AS
GREEN MOUNTAIN
HAFSLUND FIBER AS
HAMMERFEST ENERGI BREDBÅND AS
HAPPYBYTES AS
HAUGALAND KRAFT FIBER AS
HELTHJEM MEDIAPOST AS
HELTHJEM NETTHANDEL AS
HESBYNETT AS
HUNDEIDVIK FIBERNETT SA
HVALER BREDBÅND
IAKSESS AS
ICE COMMUNICATION NORGE AS
INFRANORD AS
INNLANDET DISTRIBUSJON GJØVIK AS
INNLANDET DISTRIBUSJON HAMAR AS
INNLANDET DISTRIBUSJON LILLEHAMMER AS
INSTABOX NORWAY AS
INTILITY AS
IPLINK AS
ISHAVSLINK AS
ISTAD FIBER AS
ITSJEFEN
JÆREN KABELNETT
KINSARVIK BREIBAND AS
KLASSEKAMPEN
KLEPP ENERGI AS
KRAFTIA ENERGI AS
KRAGERØ BREDBÅND AS
KRYPTOVAULT
KVAMNET AS
KVINNHERAD BREIBAND AS
KYSTTELE AS
LEFDAL MINE
LILBIT AS
LOFOTKRAFT BREDBÅND AS
LYCAMOBILE NORWAY LIMITED
LYSE AS
LYSE FIBER AS
MEDIACONNECT AS
MEDIAPOST AS
MELØY ENERGI AS
MICROSOFT
MIDT IT AS
MIDT-TELEMARK BREIBAND AS
MNEMONIC
MODUM KABEL-TV AS
MONSTERNETT AS
MULTINET AS
NEAS AS
NET2YOU AS
NETTSTAR AS
NEXTGENTEL AS
NEXTHOP AS
NK-NETT AS
NORCOM NOREFJELL AS
NORDFIBER AS
NORDKRAFT FIBER AS
NORDLO BERGEN/LERØEN DATAPARTNER
NORDMØRE DISTRIBUSJON AS
NORDNORSK DISTRIBUSJON BODØ AS
NORDVEST FIBER AS
NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS
NORSKE FIBRE
NORSK KABEL-TV AS
NORSKE KULTURARRANGØRER
NORTEL AS
NOTODDEN ENERGI AS
NTC SERVICES
NTE TELEKOM AS
NUMEDAL FIBER AS
OBOS OPENNET AS
OKAPI AS
ORANGE
ORANGE BUSINESS NORWAY AS
OYA24 AS
PAKKEPOST AS
POLARIS DISTRIBUSJON MIDT-NORGE AS
POLARIS DISTRIBUSJON NORD-NORGE AS
POLARIS DISTRIBUSJON NORDVESTLANDET AS
POLARIS DISTRIBUSJON - SØR AS
POLARIS MEDIA ASA
PORTERBUDDY NORGE AS
POSTEN NORGE AS
POSTNORD AS
PRIMAFON AS
RADIOLINK TELEMARK AS
RAUMA ENERGI AS
REALNETT AS
REN RØROS DIGITAL AS
RIKSTV AS
RISSA KRAFTLAG SA
ROMERIKE MEDIADISTRIBUSJON AS
ROMM AS
SAFETY COMPUTING AS
SAGA MOBIL AS
SAM DISTRIBUSJON AS
SANDEFJORD BREDBÅND AS
SCAN-NET AS
SCHENKER AS
SCHIBSTED ASA
SCHIBSTED DISTRIBUSJON VEST AS
SCHIBSTED DISTRIBUSJON ØST AS
SIGNAL BREDBÅND AS
SKAGENFIBER AS
SMB MOBIL AS
SNØGG FIBER AS
SODVIN AS
SOGN SERVICE DRIFT AS
SOGNENETT AS
SOGN OG FJORDANE DISTRIBUSJON AS
SOLA BREDBÅND AS
SOPRA STERIA
SORTLAND ELEKTRO AS
STACK EMEA
STARLINK NORWAY AS
STATNETT SF
STORDAL BREIBAND AS
STORESPEED
STRØYMA AS
SUCOM AS
SUND BREDBÅND AS
SUNNHORDALAND DISTRIBUSJON AS
SVORKA AS
SØNDRE VESTFOLD DISTRIBUSJON AS
TAFJORD CONNECT AS
TAMPNET AS
TELEFIBER AS
TELEMARK DISTRIBUSJON AS
TELEMIX AS
TELENOR INFRA
TELENOR NORGE AS
TELEPARTNER AS
TELIA NORGE AS
TIETOEVRY NORWAY AS
TINN ENERGI OG FIBER AS
TROLL HOUSING
TROLL MOUNTAIN
TROLLFJORD BREDBÅND AS
TRØNDER-DISTRIBUSJON AS
TUSSA IKT AS
UNIFON AS
UPS NORWAY AS
VALDRES MEDIA AS
VARANGER KRAFTFIBER AS
VENABYGD BREIBANDLAG SA
VERDAL KABEL TV AS
VERIZON NORWAY AS
VESTERÅLSKRAFT BREDBÅND AS
VEV ROMERIKE AS
VIKEN FIBER AS
VITNETT AS
VOSS FIBER AS
WIND COMMUNICATION AS
XFIBER AS
XPLORA MOBILE AS
Z NETT AS
ØSTFOLD DISTRIBUSJON AS
ØVRE EIKER FIBERNETT AS
ÅRDALSNETT AS