Høring — forslag til ny forskrift vedrørende jordbruksfradrag, herunder kostnader ved produksjon av biobrensel

Resultat: Ny §§ 8-1-10 - 8-1-13 i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.11.04
  • Sendt på høring 19.10.2004