Høring — fradrag for grunnrenteskatt og naturressursskatt i grunnlaget for tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra deltakerlignet selskap

Høringsfrist 11. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

26.09.05

Fradrag for grunnrenteskatt og naturressursskatt i grunnlaget for tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra deltakerlignet selskap - høring

Ved lov 17. juni 2005 nr. 74 er det med virkning fra og med inntektsåret 2006, gitt regler om tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra deltakerlignede selskaper, jf. skatteloven § 10-42.

I den vedtatte skatteloven § 10-42 tredje ledd er det gitt regler for fradrag i grunnlaget for inntektstillegget. Departementet kan i forskrift bestemme at det også skal gis fradrag etter skatteloven § 10-42 tredje ledd for naturressursskatt og grunnrenteskatt, jf. skatteloven § 10-42 ellevte ledd.

I det vedlagte høringsnotatet foreslår departementet at det skal gis fradrag for grunnrenteskatt ved fastsettelsen av tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra deltakerlignede selskaper. Det foreslås videre at det ikke skal gjøres slikt fradrag for naturressursskatt.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 11. november 2005.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

Helge Johannessen
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Skattedirektoratet
Næringslivets hovedorganisasjon
Energibedriftenes landsforening
Landssamanslutninga av vassdragskommunar
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Samarbeidende kraftfylker
Foreningen for norsk småkraft
Olje- og energidepartementet