Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring et forslag til gjennomføring av direktiv 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (åpne data-direktivet) i norsk rett. Åpne data-direktivet erstatter det tidligere viderebruksdirektivet med endringsdirektiv, som er gjennomført i offenleglova og -forskrifta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.07.2022

Søket ditt gav 56 treff.