Høring - Grunnlagsdokument for Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Grunnlagsdokument for nasjonal strategi for informasjonssikkerhet - HøringJustisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har våren 2002 tatt initiativ til å utvikle en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Det er nå utarbeidet et Grunnlagsdokument for strategien, med omtale av bakgrunn, aktuelle utviklingstrekk og utfordringer når det gjelder IT-sikkerhet. Grunnlagsdokumentet skal danne utgangspunktet for Strategidokumentet som vil ha fokus på utfordringer og prioriterte tiltak med begrunnelser. Det forutsettes i det videre arbeidet at det vil skje en operasjonalisering av strategien i sektorene, f.eks. gjennom egne handlingsplaner og/eller prioriteringer av pågående tiltak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2002

Grunnlagsdokument for nasjonal strategi for informasjonssikkerhet - Høring

Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har våren 2002 tatt initiativ til å utvikle en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Det er nå utarbeidet et Grunnlagsdokument for strategien, med omtale av bakgrunn, aktuelle utviklingstrekk og utfordringer når det gjelder IT-sikkerhet. Grunnlagsdokumentet skal danne utgangspunktet for Strategidokumentet som vil ha fokus på utfordringer og prioriterte tiltak med begrunnelser. Det forutsettes i det videre arbeidet at det vil skje en operasjonalisering av strategien i sektorene, f.eks. gjennom egne handlingsplaner og/eller prioriteringer av pågående tiltak.

Høringsfrist: 25.11.2002