Høring — Handlingsplan for fysisk aktivitet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsfrist 25.11.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.11.04