Høring — Høringsnotat om krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 23. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 23.11.05