Høring — Informasjon om forslag til direktiv om betalingstjenester

Høringsfrist: 10. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2006