Høring - Korrigering av kommunefordelingsgrunnlaget for eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg, med kostpris av senere investeringer

Resultat: ØØForskrift om endring av forskrift 20. desember 2000 nr. 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 26.07.2004
  • Sendt på høring 01.06.2004
  • Høringsuttalelser blir publisert fortløpende i pdf-format