Høring - laksetildelingsforskriften

Høringsfrist: tirsdag 23. august 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: tirsdag 23. august 2005.