Høring - lovregulering - strøm og digitale ytelser

Frist 01.08.2004

Justisdepartementet sender på høring to utredninger om forbrukervernregler for elektrisk energi og digitale ytelser. Blant annet drøftes spørsmål om leveringskvalitet, prisavslag, og erstatning. (21.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2004

Departementene

Allmennkringkastingsrådet

Datatilsynet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Regjeringsadvokaten

Statens institutt for forbruksforskning

A - pressen ASA

Anti-Piratgruppa og Scandinavian TV Organisations Against Piracy (STOP)

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bilimportørenes Landsforening

Blomqvist Kunsthandel AS

BONO

Canal Digital Norge AS

COOP NKL BA

Dagligvareleverandørenes Forening

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Det norske komponistfond

Det sakkyndige råd for åndsverker

Digital Entertainment Europe AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

E-CO Partner

ECON

EFN (Elektronisk Forpost Norge)

eforum.no

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen (EFO)

Elektronikk Importør Foreningen

ElektronikkForbundet

Elklagenemnda

Energibedriftenes Landsforening

Energiforsyningens fellesorganisasjon

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fond for lyd og bilde

Fond For Utøvende Kunstnere

FONO - Foreningen Norske Plateselskaper

Foreningen for norske småkraftverk

Forum for Strategisk Nettutvikling

FunCom

GRAMART

GRAMO

Grev Wedels Plass Auksjoner

Gyldendal Rettsdata

Hafslund ASA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

IBM Software Group

IFPI Norge

Institutt for energiteknikk

Jernbaneverket

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KanEnergi AS

Kjelforeningen Norsk Energi

Kommunenes Sentralforbund

Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

Kopinor

Kraftmeglerforbundet i Norden c/o Bergen Energi AS

KS Bedrift

Kunnskapsforlaget

Landsdelsutvalget

Landsorganisasjonen i Norge

Lanssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Leverandørforbundet Lyd & Bilde

LINO

Lovdata

Mekaniske Verksteders Landsforening

Møbelhandlernes Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nasjonalbiblioteket

NOPA

Nord Pool ASA

Nordisk Copyright Bureau (NCB)

Nordisk institutt for sjørett, avd. for petroleumsrett

Norges Automobilforbund

Norges Båtbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Eksportråd

Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund

Norges Fotografforbund (NFF)

Norges grossistforbund

Norges Håndverkerforbund

Norges Jernvarehandlerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Rederiforbund

Norges Tele Auksjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bibliotekforening

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk Elvarmeforening

Norsk Filmforbund

Norsk Fjernvarmeforening

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL)

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Kennel Klub

Norsk Komponistforening

Norsk Kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk varmepumpeforening (Novap)

Norsk Videogramforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon (NEKI)

Norske film- og TV-produsenters forening (Produsentforeningen)

Norske Fotografers Opphavsrettsutvalg

Norske Inkassobyråers Forening

Norske videohandleres forbund

NORVAR

NORWACO

NRK AS

Ny Musikk

Opera Software

Orkla Media AS

Parfymehandlernes Landsforbund

Phonofile AS

Prosessindustriens Landsforening (PIL)

QXL Auksjon Norge AS

Rettspolitisk forening

Samarbeidande Kraftfylke c/o SFE Energisekretariatet

Schibsted ASA

Sintef Energiforskning AS (SEFAS)

Sorenskriveren i Orkdal

Sparebankforeningen i Norge

Statens bibliotektilsyn

Statens medieforvaltning

Statnett SF

Strømforbrukernes Interesseorganisasjon

Teknologibedriftenes Landsforening

Tele2 Norge AS

Telenor AS

TONO

TV 2 AS

TV Norge AS

TV3 AS

TV4 - Nordisk Televisjon AS

UPC

v/Advokatfirmaet Haavind Vislie

Vassdragsregulantenes fagforum v/Arne Erlandsen c/o EBL

YaTack ASA

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten