Høring - merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester

Høring - forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119).Resultat :Forskrift av 26.06.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 31.03.2003