Høring - NOU 2005: 9 om Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2005

  • Høringsfrist: 14.10.05