Høring - NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

Utredningen ser på hvilke muligheter lovgiver har for å innføre regler om tap av statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.06.2015

Søket ditt gav 39 treff.