Høring - NOU 2022: 8 Ny minerallov

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Minerallovutvalgets utredning NOU 2022: 8 Ny minerallov på offentlig høring. Grunnet mange forespørsler om utsatt høringsfrist har departementet besluttet å utsette høringsfristen fra 1. november til 30. november 2022

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2022

Viser 1-100 av 122 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2