Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge med kontraktsoppstart 1. april 2024. Departementet inviterer herved til høring om den planlagte konkurransen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.06.2022

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Amapola Flyg AB

Avinor

Babcock Scandinavian AirAmbulance

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

DAT A/S

Flyplassalliansen

Forbrukerrådet

Forsvarets logistikkorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lufttransport AS

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

Norsk Flygerforbund

Norwegian Air Shuttle ASA

Parat Luftfart

Scandinavian Airlines Norge AS

Widerøes Flyveselskap AS