Høring - Ny matlov

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 31. mars 2003

Høringsbrev og høringsnotat om ny matlov (14.02.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 31.03.03