Høring om endring i ligningslovens fristregler

Høringsfrist 15. august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.08.04
  • Saken er ferdigbehandlet, lovendring 10. desember 2004.