Høring - om endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Resultat: Nye forskrifter 8. juni 2005 nr. 538 og 539 trådte i kraft 1. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Resultat: Nye forskrifter 8. juni 2005 nr. 538 og 539 trådte i kraft 1. juli 2005