Høring om endringer i passloven – tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv.

Høring med forslag til endringer i passloven som ledd i innføringen av nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.02.2017