Høring om forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter samt innføring av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr

Resultat: Endringer i Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2012