Høring om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-6 (bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2015