Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016