Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannlege-, tanntekniker-, tannpleierutdanningene. Denne høringen gjelder for psykologutdanningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2019

Søket ditt gav 55 treff.