Høring - Opphevelse av etterregningsbestemmelsen i prisutjevningsordningen for melk og innføring av et kapitalavkastningskrav rettet mot Tine BA

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2005