Høring - forslag til lov om behandling av personopplysninger i organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lovbestemmelser for behandling av særlige kategorier personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser etter personvernforordningen artikkel 9 og 10 i organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.06.2024

Vår ref.: 24/945

Høring - forslag til lov om behandling av personopplysninger i organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund ifm. seksuelle overgrep, trakassering og vold mv. i idretten

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til lovbestemmelser for behandling av særlige kategorier personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser etter personvernforordningen artikkel 9 og 10 i organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund på høring.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer å videreformidle informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Høringsfristen er 1. juni 2024.

 

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Åsulv Solstad
avdelingsdirektør

Agder Idrettskrets

Agder statsadvokatembeter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforeningen

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Diskrimineringsnemnda

Energidepartementet

Finansdepartementet

Finnmark idrettskrets

Forsvarsdepartementet

Frivillighet Norge

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet Idrettskrets

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kulturalliansen

Kulturdirektoratet

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Møre og Romsdal Idrettskrets

Møre og Romsdal statsadvokatembeter

NISO

Nordland idrettskrets

Nordland statsadvokatembeter

Norges Ake-, Bob og Skeletonforbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Badminton Forbund

Norges Bandyforbund

Norges Basketballforbund

Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges Biljardforbund

Norges Bokseforbund

Norges Bordtennisforbund

Norges Bowlingforbund

Norges Brettforbund

Norges Bryteforbund

Norges Bueskytterforbund

Norges Castingforbund

Norges Cricketforbund

Norges Curlingforbund

Norges Cykleforbund

Norges Danseforbund

Norges Dykkeforbund

Norges Fekteforbund

Norges Fleridrettsforbund

Norges Fotballforbund

Norges Friidrettsforbund

Norges Frivilligsentraler

Norges Functional Fitnessforbund

Norges Golfforbund

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Norges Hundekjørerforbund

Norges Håndballforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettshøgskole

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Ishockeyforbund

Norges Judoforbund

Norges Juristforbund

Norges Kampsportforbund

Norges Kickboxing Forbund

Norges Klatreforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Luftsportsforbund

Norges Motorsportforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Padleforbund

Norges Roforbund

Norges Rugbyforbund

Norges Rytterforbund

Norges Seilforbund

Norges Skiforbund

Norges Skiskytterforbund

Norges Skytterforbund

Norges Skøyteforbund

Norges Softball og Baseball Forbund

Norges Squashforbund

Norges Studentidrettsforbund

Norges Styrkeløftforbund

Norges Svømmeforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges Tennis- og Padelforbund

Norges Triathlonforbund

Norges Vannski & Wakeboard Forbund

Norges Vektløfterforbund

Norges Volleyballforbund

Norsk Friluftsliv

Norsk musikkråd

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Idrettskrets

Oslo statsadvokatembeter

Regjeringsadvokaten

Rogaland Idrettskrets

Rogaland statsadvokatembeter

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Troms Idrettskrets

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Trøndelag statsadvokatembeter

Trønderlag Idrettskrets

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark idrettskrets

Vestfold Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Vestland Idrettskrets

Viken Idrettskrets

Voksenopplæringsforbundet