Høring - Rapport om grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette rapporten frå utvalet for grøn verdiskaping og økt bearbeiding av berekraftige sjømatprodukt i Noreg på høyring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2022

Vår ref.: 22/1953

Høringsbrev

Finansdepartementet
Fiskehav
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landsorganisasjonen (LO)
Mattilsynet
Nettverk for fjord og kystkommuner
NHO Mat og Drikke
Norges fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges råfisklag
Norges sildesalgslag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Pelagisk forening
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Sjømatrådet AS
Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag
Vest-Norges Fiskesalgslag