Høring — ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 15.01.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2006

  • Høringsfrist: 15. januar 2006