Høring - Revidert Europarådskonvensjon om beskyttelse av dyr under internasjonal transport — signering

Ferdigbehandlet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2003

  • Ferdigbehandlet - Departementsvedak om Norges signering av Europarådets konvensjon om beskyttelse av dyr under internasjonal transport, oversendt Utenriksdepartementet 6. november 2003.
  • Høringsfrist: 31.oktober 2003