Høring - Tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven. Departementet foreslår å innføre rett for innleide billettkontrollører (normalt vektere) til å fysisk holde tilbake passasjerer uten gyldig billett på kollektivtransport. Ansatte i kollektivtransportselskap har denne retten i dag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2022