Høring — tilgang til opplysninger om skatteklasse ved utlevering av ligningsopplysninger til banker, kredittopplysningsforetak mv.

Høringsfrist 8. mars 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 8. mars 2005
  • Saken er ferdigbehandlet.