Høring - Tiltak for å forhindre barneekteskap, stedfortrederekteskap og for å hjelpe parter ut av tvangsekteskap mv.

Forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Høring - forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap

  • Høringsfrist: 01.11.2005