Høring — Utkast til bokføringsforskrift

Resultat: Forskrift om bokføring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 6. oktober 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende