Høring — Utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.03.2006