Høring — Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

Resultat: Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. november 2004
  • Høringsuttalsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format