Høring - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

Høringen gjelder en ny bestemmelse i utlendingsloven om utvisning av utlendinger med flyktningstatus som har blitt straffet for forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, og som ikke lenger har behov for beskyttelse

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.11.2022