Høring – Virkemidler for å fremskynde innfasing av null- og lavutslippsfly i norsk luftfart

Regjeringen har i Meld. St. 10 (2022-2023) Bærekraftig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi besluttet at det overordnede klimamålet for innenlands luftfart skal være å fremskynde omstillingen mot null- og lavutslippsluftfart slik at de første kommersielle nullutslippsflyene innfases i Norge så snart teknologien tillater det. Samferdselsdepartementet arbeider nå med den videre oppfølgingen av dette målet inn mot fremleggelsen av Nasjonal transportplan 2025-2036. I den forbindelse ønsker departementet å innhente ytterligere kunnskap og konkrete innspill til egnede virkemidler for en fremskyndet innfasing av null- og lavutslippsfly i norsk luftfart.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.09.2023

Vår ref.: 22/1516

Se høringsbrev (pdf)

Se høringsbrev over.

Agder fylkeskommune
Air Contact Group AS
Airlift AS
Gullknapp Arendal lufthavn
ATM Norge
Babcock Scandinavian AirAmbulance
Bellona
Bristow Norway AS
CHC HELIKOPTER SERVICE AS
CICERO Senter for klimaforskning
DAT A/S
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
EFO
Elfly Group
Enova SF
European Helicopter Center AS
Flyplassalliansen
Forbrukerrådet
Fornybar Norge
Framtiden i våre hender
Green Flyway
Greenpeace Norden
Hovedorganisasjonen Virke
Innlandet fylkeskommune
Innovasjon Norge
Kjeller Aero Senter AS
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Lufthavndrift AS
Lufttransport AS
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking Molde AS
Naturvernforbundet
Nelfo
NHO Luftfart
Nord universitet
Nordland fylkeskommune
Norges forskningsråd
Norges Luftsportforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norse Atlantic Airways AS
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Hydrogenforum
Norsk Industri
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Oslo Economics
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
OsloMet - storbyuniversitetet
Parat Luftfart
Pilot Flight Academy
Rogaland fylkeskommune
Rolls- Royce Electrical Norway
Rørosfly
Scandinavian Airlines Norge AS
SINTEF Energi AS
Sirinor
Siva SF
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
SUN-AIR of Scandinavia A/S
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
TORP Sandefjord Lufthavn AS
Transportøkonomisk institutt
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Widerøes Flyveselskap AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation