Høring — Virkeområde til serveringsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2004


Foreningen Bedre Uteliv – (pdf-format)
Toll- og avgiftsdirektoratet – ingen merknader
Kommunenes Sentralforbund – ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – ingen merknader
Trondheim kommune – (pdf-format)
Samferdselsdepartementet – ingen merknader
Bjugn kommune – (pdf-format)
Miljøverndepartementet – ingen merknader
Drammen kommune – (pdf-format)
Kristiansand kommune – (pdf-format)
Sarpsborg kommune – (pdf-format)
Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader
Forsvarsdepartementet – (pdf-format)
Ørsta kommune – (pdf-format)
Fylkesmannen i Vest-Agder – ingen merknader
Reiselivsbedriftenes Landsforening – (pdf-format)
Molde kommune – (pdf-format)
Barne- og familiedepartementet – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge – (pdf-format)
Rendalen kommune – (pdf-format)
Bergen kommune – (pdf-format)
Landbruksdepartementet – ingen merknader
Justis- og politidepartementet – (pdf-format)
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Helsedepartementet – ingen merknader
Skattedirektoratet – (pdf-format)
Arbeids- og administrasjonsdepartementet – (pdf-format)
Sosialdepartementet – (pdf-format)
Finansdepartementet – (pdf-format)
Oslo kommune – (pdf-format)