Høringsbrev - forslag til endringer i utlendingsforskriften til gjennomføring av endringer i grenseforordningen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.11.2013