Høringsbrev - Forslag om endring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag om inngåelse av avtale om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 om inkludering av nye omforente områder på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2024

Søket ditt gav 31 treff.