Høringsbrev - Høring av forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818 om interoperabilitet mellom felleseuropeiske informasjonssystemer m m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2024