Høring - NOU 2007:12 Offentlig innkreving

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sender med dette NOU 2007:12 Offentlig innkreving på alminnelig høring. Høringsfrist er 2. juni 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2008

Vår ref.: 200800301

Høringsbrev NOU 2007:12 Offentlig innkreving

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sender med dette NOU 2007:12 Offentlig innkreving på alminnelig høring. Etater bes vurdere om det er underliggende instanser i tillegg til de som er oppført i adresselisten som bør få uttale seg.

Høringsuttalelser sendes FAD innen 2. juni 2008.


 

Med hilsen

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Bjørn T. Berg
seniorrådgiver


Vedlegg:
NOU 2007:12 Offentlig innkreving

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
NAV
Bedriftsforbundet
Datattilsynet
Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal
økonomiforvaltning og skatteinnkreving
Handels- og servicenæringens
hovedorganisasjon
Kommunenens sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Økonomiforbundet
LO
Spekter
Norges autoriserte regnskapsføreres
forening
Norges Bank
Norsk kommunerevisorforbund
Norsk skattebetalerforening
NHO
Rikstrygdeverket
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Senter for statlig økonomistyring
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Statens innkrevingssentral
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio
YS
Arbeids- og velferdsetatens
innkrevingssentral (NAVI)
Statens pensjonskasse
Statens lånekasse for utdanning
Husbanken
NRK lisensavdelingen
Statens kartverk
Domstolsadministrasjonen
Politidirektoratet
Brønnøysundregistrene
Norske inkassobyråers forening
Abelia
Norsk industri
Finansnæringens hovedorganisasjon
EdB Businesspartner
Bankenes Betalingssentral
Stradec
IBM Norge
Accenture
Nordea
DnB NOR
Sparebank 1
Gjensidige Bank
Storebrand
Spama
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Stiftelsen Rettferd for taperne
Statens institutt for forbruksforskning -
SIFO
Lindorff AS
Aktiv Kapital Norge AS
Lindorff Obligations AS
KrediNor
Intrum Justitia AS
Actor Fordringsforvaltning AS
Inkassotjenester AS
Conecto AS
ABC Kredittstyring AS
PayEx Collection AS
Alle fylkeskommuner
Alle kommuner

Høringsuttalelsene blir publisert fortløpende i PDF-format.

Advokatforeningen (16.06.08)
Akura kommune (05.05.08)
Alvdal kommune (04.06.08)
Andøy kommune (16.06.08)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (06.06.08)
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER (03.06.06)
Aremark kommune (21.04.08)
Asker kommune (27.05.08)
Askim kommune (09.06.08)
Askvoll kommune (27.05.08)
Audnedal kommune (23.05.08)
Aurskog-Høland (26.05.08)
Austrheim kommune (29.05.08)
Ballangen kommune (03.06.08)
Bardu kommune (05.06.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (22.05.08)
Beiarn kommune (02.06.08)
Bergen kommune (05.06.08)
Berlevåg kommune (26.05.08)
Bremanger kommune (02.06.08)
Brønnøysundregistrene (02.06.08)
Bykle Kommune (14.05.08)
Bærum kommune (27.05.08)
Bø kommune (05.06.08)
Datatilsynet (21.05.08)
Den norske revisorforening (06.05.08) - ingen merknader
Domstoladministrasjonen (04.06.08)
Dovre kommune (30.05.08)
Drammen kommune (28.05.08)
Drangedal kommune (21.05.08)
Dyrøy kommune (03.06.08)
Eid Kommune (19.05.08)
Eidsberg kommune (02.06.08)
Eigersund kommune (13.06.08)
Engerdal kommune (25.06.08)
Etne kommune (02.06.08)
Evje og Hornnes kommune (15.05.08)
Fagforbundet (6 Mb) (05.05.08)
Farsund kommune (19.06.08)
Fauske kommune (01.07.08)
Fet kommune (28.05.08)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen (02.06.08)
Finnøy kommune (26.05.08)
Fiskeri- og kystdepartementet (04.06.08)
Fitjar kommune (10.06.08)
Fjaler kommune (27.05.08)
Flatanger kommune (09.06.08)
Flora kommune (19.05.08)
Flå kommune (30.05.08)
Folldal kommune (30.05.08)
Fredrikstad kommune (09.06.08)
Frosta kommune (20.05.08)
Fræna kommune (21.05.08)
Fusa kommune (02.06.08)
Gamvik kommune (30.05.08)
Giske kommune (28.05.08)
Grimstad kommune (20.05.08)
Grong kommune (30.05.08)
Hardangerrådet (27.06.08)
Harstad kommune (28.05.08)
Helse og omsorgsdepartementet (10.03.08) - ingen merknader
Herøy kommune (02.06.08)
Hjartdal kommune (03.06.08)
Horten kommune (27.05.08)
HSH (02.06.08)
Husbanken (14.05.08)
Hyllestad kommune (27.05.08)
Høylandet kommune (02.06.08)
Hå kommune (22.05.08)
Inderøy kommune (10.07.08)
Innherred samkommune (16.05.08)
Jevnaker kommune (09.06.08)
Justis- og politidepartementet (16.06.08)
Karmøy kommune (21.05.08)
Klepp kommune (04.06.08)
Kommunal- og regionaldepartementet (30.05.08)
Kongsberg kommune (15.05.08)
Konkurransetilsynet (02.06.08)
Kragerø kommune (02.06.08)
Kredittilsynet (13.03.08)
Kristiansand kommune (30.05.08)
KS (19.05.08)
Kultur- og kirkedepartementet (02.06.08)
Kunnskapsdepartementet (04.06.08) - ingen merknader
Kåfjord kommune (30.05.08)
Landsorganisasjonen i Norge (02.06.08)
Lardal kommune (02.06.08)
Larvik kommune (26.05.08)
Leka kommune (21.05.08)
Lenvik kommune (28.05.08)
Lesja kommune (30.05.08)
Lier kommune (26.05.08)
Lierne kommune (02.06.08)
Lom kommune (27.05.08)
Lotteri- og stiftelsestilsynet (09.05.08)
Lurøy kommune (04.06.08)
Luster kommune (22.05.08)
Lyngdal kommune (27.05.08)
Lørenskog kommune (30.05.08)
Lånekassen (29.05.08)
Mandal kommune (02.06.08)
Masfjorden kommune (29.05.08)
Midtre Namdal Regionråd - kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla (10.06.08)
Miljøverndepartementet (02.06.08)
Mo i Rana kommune (21.05.08)
Molde kommune (29.05.08)
Moss kommune (23.05.08)
Målselv kommune (28.05.08) 
Måsøy kommune (07.05.08)
Namsskogan kommune (05.06.08)
Nannestad kommune (27.05.08)
Narvik kommune (30.05.08)
NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet (07.05.08)
Nedre Eiker kommune (04.06.08)
Nes kommune (21.05.08)
NKK - Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring (26.05.08)
Nord-Odal kommune (10.06.08)
Norddal kommune (02.06.08)
Nordland fylkeskommune (30.04.08)
Nordre land kommune (19.05.08)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (16.06.08)
Norges Bank (14.05.08) - ingen merknader
Norske Inkassobyråers Forening - NIF (02.06.08)
NTL Skatt (23.05.08)
NTL Statens innkrevingssentral (03.06.08)
Nærings- og handelsdepartementet (23.05.08)
Næringslivets hovedorganisasjon (30.05.08)
Odda kommune (02.06.08)
Oppegård kommune (06.06.08)
Orkdal kommune (05.06.08)
Os kommune i Hedmark (06.06.08)
Os kommune i Hordaland (13.06.08)
Oslo kommune (29.05.08)
Politidirektoratet (30.05.08)
Rauma kommune (04.06.08)
Re kommune (03.06.08)
Regjeringsadvokaten (29.05.08) - ingen merknader
Rendalen kommune (20.05.08)
Ringerike kommune (30.05.08)
Riksrevisjonen (02.06.08)
Rindal kommune (03.05.08)
Røyrvik kommune (04.06.08)
Samferdselsdepartementet (02.06.08)
Sandes kommune (10.06.08)
Sarpsborg kommune (06.06.08)
Sel kommune (20.05.08)
Selje kommune (02.06.08)
Senter for statlig økonomistyring (30.05.08)
Skattedirektoratet (02.06.08)
Skien kommune (10.06.08)
Skiptvet kommune (12.06.08)
Skjervøy kommune (27.05.08)
Skjåk kommune (22.05.08)
Snillfjord kommune (03.06.08)
Sogndal kommune (21.05.08)
Sola kommune (23.05.08)
Solund kommune (12.06.08)
Sortland kommune (02.06.08)
Stange kommune (06.06.08)
Statens innkrevingssentral (01.06.08)
Statens kartverk (11.06.08)
Statens vegvesen (21.05.08) 
Statistisk sentralbyrå (19.05.08)
Stavanger kommune (30.05.08)
Steinkjer kommune (23.05.08)
Stor-Elvdal kommune (30.05.08)
Strand kommune (24.06.08)
Stranda kommune (29.05.08)
Sula kommune (23.06.08)
Sveio Kommune (20.05.08)
Søndre Land kommune (23.05.08)
Sør-Helgeland Regionråd (22.04.08)
Sør-Varanger kommune (03.06.08)
Tinn kommune (02.06.08)
Tjeldsund kommune (03.06.08)
Tolga kommune (27.05.08)
Toll- og avgiftsdirektoratet (06.06.08)
Troms fylkeskommune (05.06.08)
Trondheim kommune (22.05.08)
Trysil kommune (28.05.08)
Ullensaker kommune (03.06.08)
Ullensvang Herad (10.06.08)
Valdreskommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Audral og Etnedal (02.06.08)
Utenriksdepartementet (04.06.08) - ingen merknader
Vadsø kommune (02.06.08)
Valle kommune (27.05.08) 
Vanylven kommune (30.05.08) 
Vennesla kommune (28.05.08)
Vestre Toten kommune (14.05.08)
Vindafjord kommune (28.05.08)
Vinje kommune (23.05.08)
Volda kommune (04.06.08)
Værnesregionen, kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta (02.06.08)
Vågå kommune (29.05.08)
Skatteoppkreveren i Værnes-regionen (23.05.08)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (05.06.08) 
Øksnes kommune (21.05.08)
Østre Toten kommune (02.06.08)
Øvre Eiker kommune (22.05.08)
Øyer kommune - Gausdal, Lillheammer og Øyer (05.06.08)
Ål kommune (28.05.08)
Åmot kommune (02.06.08)
Åseral kommune (29.05.08)
Åsnes kommune (26.05.08)

 

 

Til toppen