Høring - NOU 2007:12 Offentlig innkreving

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sender med dette NOU 2007:12 Offentlig innkreving på alminnelig høring. Høringsfrist er 2. juni 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2008