Høring - om visitasjon mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.03.2017