Høring: Samvirkekompetansegruppen

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker en vurdering av Samvirkekompetansens rapport. Rapporten er en oppfølging av 'Mulighetsstudien'.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.09.2017