Høringsbrev

Høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet av 23. mai 2008.