Høringsrunde om unngåelse av internasjonal dobbeltbeskatning

Høringsfrist: 30. juni 2006

Finansdepartementet har sendt ut et høringsdokument med forslag til endringer i reglene om unngåelse av internasjonal dobbeltbeskatning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30. juni 2006
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. Ot.prp. nr. 20 (2006-2007)
  • Forskrift 14. november 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 16-29