Høyring - utkast til EU-forordning om grensekryssande pakkepost

Samferdselsdepartementet sender med dette på høyring EU-kommisjonens forslag til ny EU-forordning om grensekryssande pakkelevering. Forslaget vil mellom anna ha noko å seie for kor mykje småbedrifter og folk må betale for pakkar som blir sende over landegrensene.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.07.2016