Høyring – forslag til endringar i utlendingslova § 27 og forslag til forskrift

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 05.01.2012