Høyring – forslag til endringar i utlendingslova § 27 og forslag til forskrift

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 05.01.2012