Høyring: konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020

Samferdselsdepartementet ber om innspel i samband med arbeidet med ny konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

Status: På høring

Høyringsfrist: 28.05.2018