Høyring: konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020

Samferdselsdepartementet ber om innspel i samband med arbeidet med ny konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 28.05.2018

Rapporten "Forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg", gjennomført av Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt, på oppdrag frå Samferdselsdepartementet.


Avinor AS

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

Danish Air Transport Forbrukerrådet

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lufttransport AS

Next Jet AB

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

Norsk Flygerforbund

North Flying A/S

Norwegian Air Shuttle ASA

Parat Luftfart

Scandinavian Airlines Norge AS

Svenska Direktflyg AB

Widerøes Flyveselskap AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune